Kervan Süt Ürünleri Politikası

Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic Ltd. Şti.

Kervan Süt Ürünlerinde ürün kalitesi,gıda güvenlği , müşteri memnuniyeti ilkelerine uymak ana amacımızdır.

Ürünlerimizde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yasal mevzuatlar çerçevesine cevap verecek kaliteyi gerçekleştirmek, ve üretimimizin her aşamasına gıda güvenliği önlemlerini almak temel ilkelerimizdir.

Firmamız yukarıdaki ilkeler doğrultusunda;

  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinn belirlenmesi ve bu hedeflerin gözden geçirilmesi
  • Yasal ve düzenleyici gereklilikler ve gıda güvenliğine ilişkin müşteri ile üzerinde anlaşılan gereklilikler dahil,geçerli gıda güvenliği gerekliliklerinin karşılanması
  • İç ve dış iletişimin sağlanması
  • Müşteri ve çalışan memnuniyetinin arttırılması
  • Hammadde temininden, ürünlerimizin müşteri tarafından tüketilmesine kadarki tüm süreçlerimizde, ürünlerimizin hijyen seviyesini düşürebilecek her olası faktörü önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak gıda güvenliğinin sağlanması
  • Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmasılması ve çevre döngüsününün korunması
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek
  • Gıda Güvenliği Yönetim sistemi performansının arttırılması için sistemi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek
  • Firmamiz kapsaminda uygulanabilir tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek


Firma politikamızdır.

Yönetim ve çalışanlarımız olarak bu politikaya uygun davranmayı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
27.10.2020